nedeľa 2. septembra 2012

Marcelo como Rubén del Olmo


Rubén je bohatý, atraktívny muž, ženatý s Lorenou. Profesiou je právnik, podarilo sa mu zhromaždiť veľké dedičstvo, pretože investoval do niekoľkých podnikov, medzi nimi sú aj spoločníci jednej z dôležitých bánk. Rubén je kultivovaný, je z bohatej triedy. 

Rubén es un hombre rico, atractivo, casado con Lorena. Abogado de profesión, ha logrado amasar una gran fortuna que tiene invertido en varios negocios, entre ellos es accionista de uno de los bancos más importantes. Rubén es culto, fino, de clase social alta. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára